Psykoterapi med hypnos

Vem är jag?  Vad vill jag? Hinder och begränsningar? Självreflektion i samtal för förståelse och insikt, med eller utan stöd av hypnos

unsplash