Harmoni i Själen

StarMi Terapi fungerar som ett stöd för dig att hitta, förstå dig själv, och därmed göra de förändringar du behöver för att kunna ta styret över dig själv. att leva det liv du vill leva.