Ayur Veda

Ayur-Veda  (Kunskapen om livet) är en beprövad läkekonst med minst  5000 års tradition i Indien med omnejd. Ayur-Veda omfattar sunt förnuft och enkelhet med många olika  naturliga förebyggande såväl som läkande levnadsråd och andra åtgärder för en perfekt hälsa kroppsligt, själsligt och andligt. En väsentlig del är att förstå sig själv och lyssna på sina egna unika behov.

 

Inom Ayur-Veda återkommer ofta begreppen; Vata, Pitta och Kapha. Dessa reglerar bl.a. alla funktioner i din kropp.

 

Vata styrs av rymd och luft. Funktionen är rörelse med lätta, torra och kvicka egenskaper. Obalans kan bl.a. leda till frusenhet, oro, rastlöshet, trög tarm och sömnproblem.

Pitta styrs av eld och vatten. Funktionen är förbränning med varma, skarpa och snabba egenskaper. Obalans kan bl.a. bidra till irritation, magbesvär och hudbesvär.

Kapha styrs av vatten och jord. Funktionen är sammanfogande med stabila, tunga och mjuka egenskaper. Obalans kan bl.a. bidra till slembildning, övervikt och  håglöshet.

 

Utifrån dessa energier förstår du dig själv bättre och kan anpassa ditt leverne utifrån dig själv - för en perfekt hälsa.